PING-PONG-bemanning och support

I bifogade fil framgår vilka superadministratörer och institutionsadministratörer som är i tjänst under vilka veckor.

Vänligen notera att det kommer vi inte att vara någon bemanning med superadministratörer under veckorna 30, 31 och 32. PING-PONG-supporten har analyserat antalet inkomna ärenden under tidigare somrar och utifrån denna analys tagit beslutet att man inte kommer att bemanna med superadministratörer dessa veckor. Vid eventuella driftsstopp under dessa veckor kontaktas IT-avdelningen.

Semesterbemanning PING-PONG 2014