Starka dofter kan vara ett problem

Blommor

Hallå där, Liisa Falk, personalhandläggare på högskolan! Vi har hört att personalavdelningen kommer att informera om vad man ska tänka på när det gäller starka dofter som kan orsaka besvär bland personer med överkänslighet som vistas på högskolan.

Varför vill ni sprida information kring starka dofter?

– Eftersom vi är en stor arbetsplats så vill vi lyfta fram och göra personal och studenter medvetna om att det kan finnas personer i den nära omgivningen med astma, allergier eller annan överkänslighet som kan reagera kraftigt på starka dofter. Det kan handla om till exempel parfym och blommor. Tyvärr har vi haft incidenter där detta har hänt varför vi vill nå ut med information.

Finns det någon policy när det gäller sådana här saker?

– Det finns ingen policy eller något förbud mot starka dofter på högskolan, utan vi vill göra folk uppmärksammade på problematiken. Att man ska ha det i åtanke helt enkelt så att vi alla kan ha en bra arbetsmiljö.

Vad ska man som medarbetare tänka på?

– Att vara medveten om att det kan finnas personer runt omkring som kan drabbas av kraftiga besvär och i den mån det går undvika att ha till exempel starkt doftande parfym eller starkt doftande blommor på kontoret. På så vis kan vi undvika att personal eller studenter drabbas av kraftiga reaktioner, men det är också viktigt att den person som är överkänslig berättar det för sin omgivning.

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox och Henrik Bengtsson