Plagg på recept

Måndagen den 2 juni medverkade bland andra Anja Lund, en av forskarna i projektet, i P1:s radioprogram Studio Ett.  

- Jag tror att det kommer resultera i något som faktiskt används inom vården och att det kommer underlätta för många människor som behöver den här typen av vård, säger hon. 

Tanken är att kläderna ska ha särskilda sensorer som kan övervaka kroppens rörelser, andning och hjärta. Då kan patienter som till exempel haft en stroke få hjälp med sin rehabilitering och patienter med Parkinson lättare få sin medicin rätt inställd.

Lyssna på radioklippet här.