Rekordhöga stipendier tillkännagavs på examenshögtid

Varje år delar TEKO-stiftelsen ut stipendier i samband med examenshögtiden för att främja kompetenshöjning inom textilbranschen. I år gick sammanlagt 374 000 kronor till enskilda studenter, mode- och textildesignklasserna samt personal på Textilhögskolan. Det är en ökning med nästan 100 000 kronor jämfört med 2012.

Pengarna är fördelade på 46 stipendier som bland annat möjliggör examensprojekten och dess utställningar.  

Engagemang från hjärtat
Förutom sång och musik innehöll högtiden tal från prefekt Erik Bresky, prorektor Martin Hellström och koordinator Anneli Bentzlin. Även avgående sektionsordförande Josefin Runquist tackade för det gångna året och framförde ”Det stora Texas-tacket” som tilldelades teknikern Stig Abrahamsson med motiveringen:

”Stig har alltid stöttat kårsektionens arbete och lagt ner mycket tid på de projekt som Texas genomfört under året. Utan Stigs energi, hjälpsamhet och inställning att allt alltid löser sig hade Texas arbete varit mycket tuffare.

Stigs engagemang kommer alltid från hjärtat. Han finns alltid där och hjälper alla studenter på Textilhögskolan. Vi ser upp till dig och utan dig hade inte Textilhögskolan fungerat.

Texas vill tilldela Stig Abrahamsson detta som ett litet tack för den stora insatsen du gör!”

Studenter tog ton
Den stora överraskningen stod studenterna Pontus Hallin och Simon Campeau för. Glatt och rivigt sjöng de gospelsolo med kören Living Gospel i bakgrunden. Applåderna haglade tätt till klassiker med bitvis omgjord text och låtsastrumpet. Examenshögtiden avslutades med guldkonfetti som kom seglandes från taket och som sig bör – tårta. 

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder / 2014

Stipendiater inom Textilhögskolans Kandidatprogram

 

Alva Johansson
Anna Johansson
Annika Björk
Ellen Dynebrink
Ellinor Eliasson
Felix Roll
Frida Simonsson
Gabriela Vallejos Castro
Hanna Axelsson Freese
Hannele Fernström
Jenny Gruffman
Joanna Vikström
Johanna Billekvist
Johanna de Ru
Johanna Samuelsson
Johanna Ågren
Karin Mellqvist
Lena Melin
Linda Dekhla
Linus Brodén
Majli af Ekenstam
Malin Bobeck
Miguel L. de Simas Martins
Nikolina Brixland
Per Hansson
Sara-Lovise Ewertson
Stella Katsarou
Therese Amus Gidlöf
Åsa Åhlin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Malin Gustafsson & Ellen Obbel
för TI3´s bästa poster
Moa Antonsson & medsökande
Niina Hernandez för DT13-stud.
Josefin Runquist, för Textilhögskolans kårsektion

 

 

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder / 2014

Scholarship holders within the Master programme

 

Andreas Eklöf
Emelie Johansson
Ina Hjelte
Johan Nordberg
Justien De Bus
Malin Wetterborg
Nilla Berko
Riikka Talman
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nilla Berko & Co-applicants

 

 

Fotnot: samalagt delade Tekoutbildningarnas Stipendiefonder ut 670 000 kronor till olika lärosäten i landet.