Rektor om styrelsemötet 12 juni

Efter föredragning av högskolans controllers kunde styrelsen konstatera att verksamhetens ekonomiska läge följer planen.

– Vi följer budget och ligger till och med något bättre till än beräknat, säger rektor Björn Brorström.

Fler examensrättigheter

Under mötet behandlades frågor om ansökan till examensrättigheter på forskarnivå. Av de sju områden där högskolan haft som mål att erhålla examensrättigheter på forskarnivå har tre områden ansökt men inte beviljats tillstånd: Handel och IT, hållbar vårdutveckling, samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Nu påbörjar högskolan ett arbete för att göra ny ansökan för att nå fler examensrättigheter än de som i dag finns på högskolan.

– Allt sedan regeringen 2009 gjorde det möjligt för högskolor att erhålla examensrättigheter på forskarnivå har vår ambition varit att få det på sju områden. Vi har kommit en bit på väg, men vill så klart ända fram, säger Björn Brorström.

Campus 2025

Akademiska hus medverkade också på styrelsemötet. Under året ska högskolan tillsammans med Akademiska hus presentera ett förslag på hur man tänker sig att campus ska växa fram till 2025.