Social interaktion ­– nyckel till lärande

– Hur man tar till sig information i en grupp är starkt förknippat med vilka värderingar och vilka relationer man har inom gruppen. Ska man designa ett sätt för att få information att flöda, då måste man först lära känna gruppen, säger Karin Dessne, som i dagarna disputerar med sin avhandling.

Fallstudie inom Försvarsmakten

Karin Dessne syftar till en undersökning som delvis ligger till grund för hennes disputation, då hon intervjuat militärer på bland annat Markstridsskolan i Skövde. De har intervjuats för att utröna hur de lär sig från erfarenheter gjorda under träning och i fält. Hennes forskning visar tydligt att det formella arbetssätt, den så kallade Lessons Learned-processen, som ledningen avsåg skulle förbättra lärande, misslyckats.

– Nästan alla jag intervjuat – soldater och befälhavare – understryker vikten av det sociala och informella arbetssättet och menar att det formella inte fungerat. Min slutsats är att man med den designade processen för lärande hade för lite insikt i hur redan existerande lärande fungerade.

Sammantaget visar Karin Dessnes resultat att det snarare är de informella aspekterna i sociala relationer som möjliggör utbyte av information och lärande. De är till och med så starka att de tar över det arbete som designade processer är ämnade för.

– Man har stark tilltro till varandra. Man lär sig av varandra. Om man uppifrån ska försöka styra och/eller stödja den här dynamiken, då måste man först sätta sig in i hur saker och ting går till, säger Karin Dessne.

Disputation

Karin Dessne försvarar sin avhandling ”In a world of values and views: information and learning activities in a military setting.”

Datum: 5 juni
Tid: 13:00 — 15:00
Plats: Högskolan i Borås, Balder E 310

Läs mer

Vill du läsa hela avhandlingen klickar du här

Text: Erik Holmlund
Foto: Karin Dessne