Forskarkraft att räkna med inom framtidens e-tjänster

Nu kan vi skriva andra vetenskapliga artiklar än vad vi vanligtvis gör. Dessutom blir vi intressantare partners för näringslivet och forskningsfinansiärer, fortsätter han.
Inom forskningsvärlden har många fenomen, generellt sett, blivit så komplexa och integrerade att det ofta inte är tillräckligt med ”en” ämneskompetens för att förstå och förklara de fenomen som studeras, berättar Stefan Cronholm, vice forskningsledare för temat och professor i informatik vid Högskolan i Borås.
– Till exempel räcker det inte att enbart vara kunnig inom bibliometri, man behöver dessutom någon som kan förstå och konstruera algoritmer för att få det tekniska djupet, säger han.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden och sträcker sig fram till 2017:
- Informations- och kommunikationsteknik
- Design, textil och hållbar utveckling
- Vård och välbefinnande
- Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Samarbetet kom till på initiativ från Västra Götalandsregionen med syftet att göra forskningsområdet starkare på lång sikt. Temat Informations- och kommunikationsteknik har fått 13 miljoner under två år, varav 8,5 miljoner kommer från Västra Götalandsregionen. Resten är medfinansiering från de båda högskolorna.

– Vi ville sätta pengarna i verksamhet så fort som möjligt. Vi har försökt att hitta möten mellan Skövde och Borås på områden där vi är starka. Nu har vi sju projekt som är igång, säger Göran Falkman.

Vid första anblicken kan projekten verka väldigt skilda från varandra. Men alla handlar på ett eller annat sätt om framtidens e-tjänster.
– Ett projekt ska utveckla tjänster i termer av nya metoder och verktyg för att analysera vetenskapliga publikationer och annan data relaterad till forskningsområden eller ämnen. Ett annat ska ta fram sätt för företag att förvalta sina e-tjänster på ett effektivare och billigare sätt, säger Stefan Cronholm.
De andra handlar om allt från den perfekta golfsvingen, självreflektion i eLearning, och hur hobbyryttare använder sociala medier. Ytterligare ett ska skapa ett ambulansträningscenter där ambulanspersonal ska kunna träna hela kedjan från larm till sjukhusentrén.

Förutom projekten samarbetar forskarna i gemensamma workshops och genom vetenskapliga artiklar. Nu ska de även se över möjligheter till lärarutbyte i forskarutbildning inom temat, samt utveckling av gemensamma forskarutbildningskurser. Med kompetensen vid båda lärosätena samlad under temat är gruppen en forskningskraft att räkna med, även internationellt sett.
– Det har börjat väldigt bra och kommer att resultera i många spännande forskningsresultat, säger Stefan Cronholm.

Läs om och se filmen om ambulansträningscentret (extern länk).

Läs mer om forskningssamarbetet mellan Skövde och Borås.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson