Storsatsning på forskning – ny professor på plats

Tre professurer inrättas inom området byggteknik. De finansieras initialt med medel från Gunnar Ivarsons stiftelse.

Forskningen inom byggteknik på Högskolan i Borås kommer att byggas upp helt från grunden.
Forskningen inom byggnadsteknik har hittills varit mindre i sin karaktär beroende på en större fokusering på undervisning på grundnivå och att man har valt att bygga en stabil plattform i form av studentunderlag.
−Nu är det dags att höja blicken och sätta nya mål i form av utbildningsprogram på avancerad nivå och en större forskningsvolym. Denna satsning inom samhällsbyggnadsteknik bärs inte bara av Högskolan i Borås utan nu finns även projekt finansierade av Vinnova där vi har med oss starka partners i form av Borås Stad, SP och Borås energi & miljö AB. En annan stor bidragande faktor är Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande, vilken direkt ger stöd till denna satsning, säger Kimmo Kurkinen, studierektor för området byggteknik

Under hösten är en kommande lansering planerad för Centrum för Hållbart Samhällsbyggande, CHSB, vilket ska fungera som ett nav för den forskning och utveckling som är relaterad till samhällsbyggnad, förklarar Kimmo Kurkinen, studierektor för utbildningarna inom byggteknik.

Initialt kommer man att få ta in forskarstudenter utifrån, men i och med det nya magisterprogrammet i byggteknik – hållbar samhällsbyggnad är målet att på sikt försörja forskningen med studenter från högskolan i Borås.

Katarina Malaga
Ålder: 48
Från: Polen, men bosatt i Sverige sedan 1989.
Tidigare gjort: MSc i geologi, 1996, GU civ. eng. in Applied Environmental Measurement Techniques, 1998, Chalmers, och fil. dr. i kemi vid GU, 2003. Forskarstjänst på SP på enheten för Bygg och Mekanik, 2001-2007. Fokus: kemisk och mekanisk medbrytning av oorganiskt byggmaterial. Koordinator för SP:s Grants Office för EU-projekt, 2007-2013.
Gör idag: VD för CBI Betonginstitutet AB, 2014-, adjungerad professor i hållbart byggande, Högskolan i Borås, 2014-.
Forskning: Byggmaterial, kemisk nedbrytning av oorganiskt byggmaterial som sten, bruk och puts, mekaniska egenskaper och beständighetsaspekter av byggmaterial, yt- och djupbehandling med moderna impregneringsmedel
Tidigare samarbeten med Högskolan i Borås:
2009 Smart Textiles – Textilhögskolan: Textilarmerad betong för bygg och konst.

Först ut 

Först ut på banan bland professorerna är Katarina Malaga. Hon kommer närmast från SP koncernen där hon är VD för CBI Betonginstitutet AB.

Vad kommer du att tillföra högskolan?
−Jag ska bygga upp ett nytt kompetensområde, få fart på forskningen och sätta högskolan på forskningskartan inom området byggteknik. Jag kommer också verka för ett bra samarbete mellan högskolan och CBI, där vi kan ta fram gemensamma publikationer. Våra doktorander på HB kommer också att få tillgång till kunskap och utrustning som finns på CBI. Det blir en unik möjlighet för doktoranderna att utveckla ett forskningsområde med direkta tillämpningsmöjligheter.

Du tillträdde din professorstjänst i februari, hur har inledningen varit?
−Vi har påbörjat diskussioner om möjliga samarbeten inom andra forskningsområden, t.ex. området resursåtervinning. På CBI har vi anställt en doktorand som jag vill knyta till forskarutbildningen på Högskolan i Borås. Sedan är målet att få in ytterligare ett par doktorander för att få upp en kritisk massa för att kunna utveckla forskningen inom byggteknik.

Vilken typ av forskningsprojekt är aktuella?
−Jag tänker mig projekt kring resurssnål betong, återvinning av byggavfall och livscykelanalys. Det finns mycket byggavfall, men även inom området resursåtervinning finns material som är intressanta att ha i betong, men mer forskning krävs för att skapa beständiga byggprodukter.

Vad brinner du för?
−Forskning så klart. Att få fart på forskningen i Sjuhärad. Högskolan i Borås attraherar mycket folk och många studenter har anknytning hit. Forskningen kan bidra till att höja kompetensen i bygden. Det är spännande att få utveckla ett forskningsområde som kan tillämpas i den här delen av regionen. Här finns många unga människor och en del av dem vill också forska.

Vilka är dina styrkeområden?
−Byggteknik och materialvetenskap, beständighetsfrågor hos material som betong och sten, mekaniska och kemiska egenskaper hos byggmaterial.

Var kommer du ifrån?
−Polen. Jag kom till Sverige för 25 år. Jag läste väg och vatten samt geologi på Chalmers och Göteborgs universitet och disputerade sedan i oorganisk kemi med inriktning på byggmaterial.

Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig inom byggteknik?
−Jag var ingen prinsessa när jag var liten. Jag lekte hellre med grabbarna. Jag var teknikintresserad och byggde flygplansmodeller tillsammans med min pappa.

Vad har du mer i bagaget?
−Jag har varit EU-koordinator och EU-chef på SP, haft överblicken över EU-regler kring projekt, skrivit ansökningar, hållit på ekonomiska regler och varit med och granskat forskningsansökningar åt EU. Jag vet hur man söker pengar till projekt hos EU. Denna kunskap kommer jag att använda. Jag tänker mig bland annat att högskolan kan söka projekt tillsammans med CBI.

Text och foto: Solveig Klug