”Stort steg för högskolan”

För en tid sedan blev det klart att Vinnova kommer att bidra med upp till 50 miljoner per år till det nya innovationsprogrammet BioInnovation. Textilhögskolan tillsammans med 57 andra organisationer och företag ingår i satsningen som sträcker sig över sex år.

– Det här är ett stort steg för högskolan och nu får vi verkligen en chans att gynna samhället och industrin, säger professor Vincent Nierstrasz och förklarar att målet är att möjliggöra textilproduktion i pappersmaskiner.

Syftet med BioInnovation är att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin med skog, åker, vatten och avfall som bas.

Listan med exempel på förväntade resultat från programmet kan göras lång. Tydliga exempel är textilproduktion i pappersmaskiner, biobaserade kompositer, produkter för att skörda och lagra energi på papper eller textil, biobaserade antibakteriella ytor, och produkter med integrerade sensor- och kommunikationssystem. Pappersklänningen på bilden är framtagen i samarbete med Smart Textiles och ger en fingervisning om vad som kan bli möjligt i framtiden.

Att textilhögskolan medverkar i programmet ser prefekt Erik Bresky som ett kvitto på en stark innovationsmiljö.

Det är ett bevis på att den miljö vi utvecklat inom det textila området börjar ge resultat. Det blir lite som "ketchup effekt". Utifrån en tydlig profilerad miljö börjar det trilla in mer projekt som möjliggör än mer forskning för att på så sätt än mer stärka miljön. BioInnovation ligger inom ett av tre fokusområden inom Smart Textiles - Hållbara textilier och är ett viktigt område för hela Textilhögskolan, säger han.