Till Almedalen – med forskning i fokus

– Det känns fantastiskt roligt och viktigt att vi med detta får chansen att lyfta våra frågor i Almedalen, säger Annie Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås. 

Det är valår och således är trycket på Almedalen ännu större än vanligt. Förutom att högskolan deltar i flera seminarier på plats, så arrangerar Högskolans i Borås två seminarier inom den Västsvenska Arenan.

Seminarier om forskningsanslag och finansiering

I det ena seminariet initierar högskolorna i Skövde och Borås tillsammans en debatt om hur fördelningen av forskningsanslag ser ut i dag och hur skulle kunna se ut i framtiden. I en paneldebatt, där bland andra Ibrahim Baylan (S) och Peter Honeth ingår, lyfter de båda högskolorna sitt samarbete, och vilken effekt de medel Västra Götalandsregionen bistått med har gett.

I det andra seminariet ligger fokus på textilbranschen och vilka effekter en större forskningssatsning skulle ge denna exportsektor för framtiden. Textil- och modebranschen är en svensk doldis, som kan få ytterligare växtkraft via forskning och klusterbildning. Med innovationer som textila blodkärl, tyger som renar vatten och elektroder i kläder kan Sverige bli världsledande mot en ny generation smarta textilier.

Övrig närvaro

Inkludering i skolan - på vems villkor? Elisabeth Persson, universitetslektor, deltar i panelsamtal 1/7, kl 08:30-10:00. Arrangör: Autism- och asbergerförbundet. 

Riksbankens Jubileumsfond. Jenny Johannisson, docent och vicerektor för forskning deltar i panelsamtal.

Resursfördelningssystemet - en 25-åring i behov av renovering? Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arrangerar seminarium om resursfördelning till Sveriges lärosäten. Rektor Björn Brorström deltar. 2/7 kl.08:00 - 10:00, D-huset. Almedalen.

 

Läs mer

Se mer information om högskolans närvaro och hela programmet här.

Text: Erik Holmlund