9 projekt får bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Under åren 1998 - 2012 har runt 1 200 mottagare fått dela på nästan 169 miljoner kronor, varav Högskolan i Borås har fått närmare 65 miljoner kronor. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Den 23 oktober anordnar Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad tillsammans en dag med tema hållbarhet. Dagen startar med en föreläsning av Maria Wetterstrand och fortsätter med tävlingar, jippon, prisutdelning och stipendieutdelning.

Bidragen från Sparbanskstiftelsen Sjuhärad kommer att delas ut under kvällen.

Så här fördelas pengarna:

  • Forskning om värdet av kläder: 90 000
  • Utrustning för termisk behandling av avfall: 350 000
  • Analys och materialkostnader inom fosforåterförening: 80 000
  • Sambandet mellan gener och livsstil för hög ålder: 300 000
  • De novo sekvensering av genomet hos Bacillus sp C4: 29 500
  • The role of local information in MSWM: 140 000
  • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
  • Labbutrustning för forskning i Resursåtervinning: 340 000
  • Tekniskt laboratorium: 260 000

Läs mer

Om de fem projekt inom resursåtervinning som fick bidrag i år

Om planen på ett nytt datorcenter med superdator

Bidragsmottagare tidigare år

Text: Anna Kjellsson