Asfaltering vid Bårhultsmotet

Anna Johansson och är kommunikatör för Bårhultsmotet på Trafikverket.

– Asfalteringen kommer att ta 4-5 dagar, beroende på väderförhållandena, och utförs under vecka 20 och vecka 21. Arbetena pågår mellan klockan 07.00 och 16.00. Framkomligheten för trafiken kommer att påverkas under dessa dagar, framför allt på av- och påfartsramperna som vi kommer att stänga av cirka 4 timmar/ramp. Trafiken leds då om via hänvisningsskyltar och flaggvakter kommer att finnas på plats. Vi försöker att minimera störningarna.