Bedömningen är kritisk i omhändertagandet av svårt sjuka

Magnus har utvecklat och utvärderat ett datorbaserat beslutsstöd som ska hjälpa ambulanssjuksköterskan att bedöma sjuka patienter.

Syftet är bland annat att minska risken för misstag och höja patientsäkerheten i den prehospitala sjukvården.

Magnus Andersson Hagiwara spikade sin avhandling på Högskolan i Borås måndagen den 26 maj. 

Orsaken till att misstag görs i bedömningen av svårt sjuka eller skadade patienter kan finnas i den komplicerade kontexten där prehospital akutsjukvård utövas, menar Hagiwara.

– Vården utövas långt från medicinsk support, vårdarna måste hantera en stor vidd av medicinska tillstånd hos patienter i alla åldrar. Miljön kan många gånger vara utmanande och ambulanspersonalen har skiftande utbildning och erfarenhet. Kontexten gör ambulanspersonalen beroende av riktlinjer och protokoll som styr vården. Forskning har visat att följsamheten till riktlinjer har varit svag i den prehospital miljön, skriver Magnus Andersson Hagiwara i avhandlingen.

–  Varför vi begår misstag beror på att vi är människor. Genom forskning vet vi varför vi gör misstagen och när vi gör dem, därför är det intressant att utveckla ett beslutsstöd för att minska risken för att misstag, berättar Magnus i samband med spikningen på Högskolan i Borås på måndagen.

Ett sätt att stärka följsamhet och stödja beslutsfattande har inom andra områden i sjukvården varit införandet av datoriserade beslutstöd, enligt Andersson Hagiwara. Men forskningen har gett en komplex bild av dessa systems effekter.

– Resultaten föreslår att datoriserade beslutstöd, liksom all form av informationsteknologi, är att betrakta som komplexa interventioner och ska systematisk utvärderas innan de införs i vården, säger han.

Magnus Andersson Hagiwara disputerar  den 5 juni kl 13:00 i sal M204 på Högskolan i Borås.

Text och bild: Eva-Lotta Andersson