Bok om rätt till bistånd i äldreomsorgen

Boken som är framtagen i nära samverkan mellan forskare och praktiker tar upp såväl äldres rätt till bistånd som själva biståndshandläggningen.

Jag har skrivit om hur biståndshandläggningen i Herrljunga såg ut 2012. Herrljunga valdes ut bland annat för att det är en liten kommun med mycket landsbygd och för att man under flera år använt sig av telefonvårdplaneringar, berättar Sara Esbjörnson.

Med utgångspunkt i aktuell lagstiftning, och såväl generella som specifika exempel, är det tänkt att boken ska kunna vara en hjälp i det dagliga biståndsarbetet.

Rätt till bistånd i äldreomsorg – Etik, juridik, praktik och profession
av Maria Wolmesjö (red.); Annika Staaf(red.),
Gleerups förlag.

Författare är Sara Esbjörnson, Ann­Christine Larsson, Joakim Nyman, Annika Staaf, Maria Wolmesjö och Lars Zanderin.

Läs mer om boken på förlagets webbplats.

 

Text: Anna Nilsson
Källa/bokomslag: Gleerups förlag