Boråsstudenter skrev månadens uppsats

– Vi är glada för initiativet! Det är ett erkännande för våra studenter, att de på detta sätt får publicitet för intressanta uppsatser som har både vetenskaplig och samhällelig relevans, säger Johan Sundeen, lärare på programmet.

Månadens uppsats är ett nytt initiativ för att uppmärksamma den kunskap som produceras inom ramen för olika biblioteks- och informationsutbildningar i Sverige, och som berör SFIS intresseområden.

Högskolan i Borås först ut

Varje månad kommer SFIS att publicera en eller ett par kandidat-, magister- eller masteruppsatser som bidrar med nya kunskaper och intressanta perspektiv. Först ut blir alltså två uppsatser från studenter vid Högskolan i Borås.

– Först och främst är detta våra studenters förtjänst. Samtidigt är det en positiv återkoppling för vår utbildning att dessa studenters texter lyfts fram som goda exempel.

Tillsammans med Ingrid Johansson är Johan Sundeen ansvarig för uppsatskursen inom SIK-programmet som ges vid Bibliotekshögskolan. SIK står för Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation. Programmet ges heltid på distans under ett år och förkunskapskraven är att ha en kandidatutbildning i botten samt ett års arbetslivserfarenhet.

Maria Lindh är tillsammans med Birgitta Wallin programansvarig för SIK. Maria poängterar vikten av att den kunskapen som förmedlas och skapas inom områdena information och kommunikation når ut till professioner inom området. Hon gläder sig åt att SFIS börjat uppmärksamma studenternas kunskaper genom ”månadens uppsats”.

– Initiativet visar att det inom det kvalificerade yrkeslivet finns intresse för den utbildning och forskning som genomförs vid Högskolan i Borås. Jag hoppas att vi med detta kan bidra till att stärka relationen mellan vetenskap och profession, och att vi med detta lyckats skapa nya kontaktytor mellan akademin och yrkeslivet.

Bra start för utbildningen

Till hösten ges magisterprogrammet för tredje gången. Det är ett ungt program, som snabbt har fått många sökanden. 

– Vi hoppas och tror att vi rustar våra studenter för att skriva bra uppsatser, och att vi samtidigt skolar dem för att förhålla sig till, kritiskt utvärdera, och använda vetenskapligt material i sina yrkesroller, avslutar Johan Sundeen.

 

Läs mer

Om utbildningen och gör en sen anmälan

Här ser du nyheten om månadens uppsats på SFIS sajt