Fler vill göra som Textilhögskolan

Agneta Nordlund Andersson tillsammans med sina studenter i Stockholm

Textilhögskolan är det lärosäte i Sverige där flest studenter ansöker om Erasmusstipendier per år. Sedan 2007 har antal praktikplaster gått från 18 till 150 och kursutbudet har utökats.

- Det har visat sig att det är väldigt värdefullt att spetsa sitt CV med relevant arbetslivserfarenhet. Kontakter är A och O när det kommer till anställning, säger Agneta Nordlund Andersson.

Tillsammans med sina kolleger har hon arbetat målinriktat för att ge studenterna möjlighet till praktik, något som uppmärksammats på flera håll. I mars blev hon inbjuden till en EU-konferens i Bryssel för att berätta om sina erfarenheter.

Vad gör ni som inte andra gör?
- Skillnaden är att vi har ett nära samarbete med näringslivet och ett väl fungerande kontaktnät. Vi bjuder in, anordnar event, studiebesök och utbildningsråd för att stärka relationerna med företagen, det har varit en ingång för studenterna.

Även under Svensk handels årsstämma bjöds Agneta och studenter från Butikschefsprogrammet in för att delta på VD-frukost med högt uppsatta chefer, workshops och galamiddag. Bland gästerna fanns Anders Borg och Beatrice Ask.

- All den här uppmärksamheten är ett kvitto på att vi lyckats. Men allra roligast är det när tidigare studenter, som fått jobb via sin praktikplats, hör av sig för att få tag på en duktig praktikant till företaget. 

I skrivande stund är Agneta Nordlund Andersson på resande fot igen. Den här gången står hon inför landets lärosäten när Universitets- och högskolerådet anordnar Programdagar i Stockholm.