Forskning gör börshandeln säkrare och billigare

Innan helautomatisk handel på börsen med en dator – den algoritmiska handeln, kom in i bilden analyserades marknaden manuellt. Utifrån analysresultaten kunde man sedan skapa trading-strategier. Nu gör datorn detta då forskningen inom Big Data har gjort det möjligt att analysera stora mängder data för att hitta intressanta mönster och komplexa samband.

Respektive börs sparar information om varje order som läggs in, modifieras, tas bort eller korsas men en annan order. Baserat på sådan data tar Patrick Gabrielsson fram trading-modeller. Modellerna applicerar han sedan på algoritmisk handel.
– Inom CSLABS, forskargruppen som jag tillhör, jobbar vi mycket med algoritmer inom artificiell intelligens, maskininläring, data mining och Big Data. Jag tillhör också forskarskolan ApplyIT på Högskolan i Skövde. I Skövde forskas det mycket kring Information Fusion, där algoritmer används för att sammanfoga stora mängder data från många olika datakällor, säger han.
– Dessa algoritmer kan tillämpas inom algoritmisk handel för att analysera data, ta fram trading-modeller samt lära datorn att minimera risken och kostnaderna när den handlar på börsen.

En av fördelarna med Patrick Gabrielssons senaste modell är att den ger trading-strategier i klartext.
– Jag har utgått från en befintlig algoritm, som kallas Grammatical Evolution, för att skapa transparenta trading-modeller. Det betyder att en människa kan tyda dem och få insikt i hur modellen beter sig på marknaden, förklarar han.
Grammatical Evolution kan användas för att söka igenom en datamängd och generera ett språk som beskriver datamängden på bästa sätt.
– Man definierar en grammatik med en viss syntax, som kan användas för att skapa meningar i ett visst språk. Exempelvis, kan trading-regler skapas i programspråket Java, säger Patrick Gabrielsson.

Han är lite mer än halvvägs till att lägga fram en klar avhandling. När han testade den nuvarande trading-modellen gick den med förtjänst och handlade med liten risk och kostnad.

Innan han började sin doktorandtjänst vid Högskolan i Borås arbetade han inom finansbranschen i London och New York.
– När jag återvände till Sverige för att börja forska var det ganska naturligt att det var inom det här området jag skulle arbeta. När man arbetar på en stor bank får man oftast jobba med samma sak varje dag. Här i Borås innebär forskningen att man får jobba med nya koncept hela tiden. Det tycker jag är jättekul, säger Patrick Gabrielsson.

Patrick Gabrielsson vann nyligen best paper award vid konferensen IEEE Computational Intelligence in Financial Engineering and Economics (CIFEr) i London med artikeln “Co-Evolving Online High-Frequency Trading Strategies Using Grammatical Evolution”. Medförfattare var Ulf Johansson och Rikard König vid Högskolan I Borås.

Text och bild: Anna Kjellsson