FoU Sjuhärad Välfärd på nordisk konferens om äldrefrågor

Från vänster i bild; Lars Rönnmark, Marie Elm, Kajsa Sandblom, Lena Larsson, Helena Hörder, Kerstin Frändin, och Per-Åke Karlsson. På bilden saknas Angela Bångsbo.

Metoder och synsätt inom äldrepsykiatri och berättelser som livskraft på äldreboende

Lars Rönnmark, forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd och Göteborgs universitet, presenterar rapporten "Det måste få ta tid. Metoder och synsätt i patientarbetet vid Äldrepsykiatriska teamet, Södra Älvsborgs Sjukhus" tillsammans med Kajsa Sandblom, sjuksköterska vid Äldrepsykiatriska teamet. 

Tillsammans med Lena Larsson, medforskare och samordnare vid Kapplandsgatans äldreboende i Borås, presenterar Lars även rapporten "Sista socialisationen. Berättelser som livskraft på äldreboendet".

Individuellt anpassad fysisk träning för äldre

Kerstin Frändin, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd och docent vid Karolinska Institutet, presenterar en poster om individuellt anpassad fysisk träning för äldre i ett s.k. Hälsans Hus. Medverkade gjorde även Helena Hörder, tidigare projektmedarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd. 

Samspelet forskning, utbildning och utveckling inom äldreomsorgen

Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd, håller i ett så kallat tematiskt samtal om samspelet forskning, utbildning och utveckling inom äldreomsorgen. Medverkar gör även Marie Elm, tidigare projektledare vid FoU Sjuhärad Välfärd och Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Borås Stad SDF Öster, utifrån projektet LÄR UT om förbättrad läkemedelshantering.

Delaktighet och sköra äldre vid utskrivning från sjukhus

Angela Bångsbo, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, presenterar en poster om delaktighet och sköra äldre vid utskrivning från sjukhus.

Läs mer:

Läs och ladda ner FoU Sjuhärad Välfärds rapporter
Läs mer om kongressen Age Well – Challenges for individuals and society