Hallå där, Josefin Gustavsson!


Hur kom det sig att du sökte det här stipendiet?

– Det var vid den internationella bibliotekskonferensen BOBCATSSS som anordnades av studenter från Borås tidigare i år, i Barcelona, som jag fick idén att söka stipendiet. Jag blev intresserad efter att ha träffat representanter från ProQuest och pratat med dem på plats.

– Jag hoppas att få lära mig massor. Till exempel att växa genom att få tala inför grupp, som är en utmaning för mig. Och att få kontakter och bra erfarenheter att ta med mig efteråt. Jag gärna vill jobba i England sedan.

Vad ska du göra?

– I slutet av maj åker jag till ProQuests huvudkontor i Ann Arbor, i Michigan. I fem dagar kommer jag att få kunskap om deras databasverktyg och om att förmedla information om det till andra. Tanken är sedan att jag sedan under ett år ska vara studentambassadör och lära andra på Högskolan i Borås hur databaserna fungerar och hur man kan arbeta med informationssökning, citering och referenshantering på ett enklare sätt.

– Informationssökning kan kännas svårt. Poängen är att underlätta. Att kunna söka i flera databaser samtidigt gör det hela lite enklare. Samtidigt kan det också kännas bra att kunna ställa frågor till mig som också är student.

När börjar du dela med dig av den kunskap du får om informationssökning?

– Jag kommer att börja när läsåret startar till hösten. Det kommer att bli workshop-träffar som anordnas i samarbete med Biblioteket. Mer information om det kommer att komma till hösten.
Jag gillar databaser och hoppas att andra ska bli lika intresserade som jag.

Läs mer
Mer om BOBCATSS
Mer om ProQuest Student Trainer Internship

 

Text & Foto: Anna Nilsson