Handelsministern prisar boråsstudent

Zhibek Abdyramanova tar emot diplomet Global Swede från handelsminister Ewa Björling.

För fjärde året i rad arrangerades diplomeringsceremonin Global Swede, som är ett samarbete mellan Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Utmärkelsen ges till utländska studenter som utbildar sig i Sverige och som har utmärkt sig inom områdena innovation och entreprenörskap. Zhibek Abdyramanova är doktorand på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås genom Erasmus Mundus-projektet TOSCA II.

– I am very thankful for such a great opportunity to be invited to this outstanding event. I am humbled that University of Borås placed faith and trust in me. I sincerely enjoyed the professional and friendly atmosphere where I could explore and learn as well as share international experience and knowledge. This is an additional step in my career and helps to gain critical competence and provide active involvement in international intellectual exchange and debate in the academic area.

Förhoppningen och tanken bakom konceptet Global Swede är att studenterna i framtiden ska vara goda ambassadörer för en positiv bild av Sverige och fungera som viktiga kontakter för svenskt näringsliv ute i världen. I år fick 21 studenter vid svenska lärosäten ta emot utmärkelsen som består av ett diplom och en gåva. Prisutdelare vid ceremonin den 12 maj var handelsminister Ewa Björling och Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe. Vid ceremonin deltog studenter, representanter från lärosäten och myndigheter samt ambassadörer från olika länder.

Högskolan I Borås nominering av Zhibek löd:

“Zhibek Abdyramanova arrived at the University of Borås in September 2013, as an Erasmus Mundus doctoral student, and has developed her research topic here: strategies for development of the textile industry, taking into account both Swedish and Kyrgyz experience. Zhibek is ambitious and skilful and shows much initiative and enthusiasm in both collaborative and independent work. Her interest in the Swedish culture, language and education is apparent and will be an asset for the future.”

Läs mer:
http://www.regeringen.se/sb/d/18334/a/240193

 

Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet