Jönköpings län söker kunskap om resursåtervinning i Borås

I Jönköpings län finns två samverkansorganisationer för klimatfrågor, fokusgruppen och klimatrådet. Man har ett högt uppsatt mål för minskad klimatpåverkan.

−Fokusgruppen är kopplad till klimatrådet i Jönköpings län. Vi arbetar fram förslag till åtgärder för länets arbete med klimat- och energistrategi med målet att bli ett ”Plusenergilän 2050” med fokus på förnybar energi, jord- och skogsbruk, förklarar Catarina Kristensson, miljöstrateg i Vaggeryd och ordförande i fokusgruppen för förnybar energi, jord och skogsbruk.

−Vi gör studiebesök hos olika organisationer för att hämta kunskap och inspiration i omvärlden och valde att besöka Högskolan i Borås för att höra om den forskningen inom resursåtervinning som bedrivs här.

Professor Mohammad Taherzadeh gav gruppen en kort presentation av forskningen kring återvinning av avfall till energi eller nya material som genomförs på högskolan.

Fokusgruppen och klimatrådet i Jönköpings län är samverkansorganisationer med representanter från statliga myndigheter, ideella organisationer, intresseorganisationer samt näringsliv.

Under dagen besökte gruppen även Borås stad samt SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Bild: Doktoranderna Alex Osagie och Mostafa Jabbari förklarar hur en textilreaktor för biogasproduktion fungerar för besökarna Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, Catarina Kristensson, miljöstrateg i Vaggeryd och ordförande i fokusgruppen för förnybar energi, jord och skogsbruk som ligger under klimatrådet, Josefin Karlsson, Värnamo Energi, Peter Lameksson, Energicentrum A6, Frida Gårdmo, miljö- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, Carl-Olof Thulin, Skogsstyrelsen.

Text och foto: Solveig Klug