Klart för master i vårdvetenskap

– Vi är glada över detta besked. Det betyder mycket för våra studenter och dessutom tar vi ett steg ytterligare mot forskarutbildning och därmed en komplett akademi för vård, arbetsliv och välfärd, säger Ingela Rydström, ställföreträdande prefekt och universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap.

En stark tradition och produktion av forskning inom akut- och prehospital sjukvård är det som ligger bakom bedömningen att godkänna masterrättigheterna – och som också är positivt för möjligheterna att få examensrätt på forskarnivå som nästa steg, enligt professor Björn-Ove Suserud och docent Berit Lindahl som lett arbetet med ansökan:

–  Vi har prövats vetenskapligt vad gäller innehåll och form på en master och bedömts som godkända, vilket underlättar för framtida forskarrättigheter eftersom vi har något att bygga vidare på. Vad vi beforskat bakåt och publicerat är det som värderats av UKÄ och har bedömts hålla måttet, konstaterar de båda och Berit Lindahl fortsätter:

–  Den forskningsprofil som vi bildade förra hösten, då vi som har intensivvård som forskningsfält slog oss samma med den prehospitala forskningsgruppen gjorde att vi blev ändå starkare. Vi bildade då gruppen akut och prehospitalt vårdande och vi har gemensamt en stark forskningsproduktion. De publikationer vi har är riktade till just det ämne vi söker rättigheter för i ansökan och det är enligt mig en väsentlig orsak till att vi fått denna master, menar hon.

Professor Björn-Ove Suserud och docent Berit Lindahl har lett arbetet med masteransökan.

Varför är det viktigt att ni fått masterrättigheter?

–  Det är viktigt för att vi i förlängningen ska få universitetsstatus, vilket är högskolans mål. I och med detta är vi en bit på väg, säger Ingela Rydström.

– Dessutom betyder det mycket för studenter som vill ha ytterligare kompetens efter sin specialistutbildning. Nu finns det möjligheter för dem att fördjupa sig i sitt eget ämnesområde och behöver inte välja ytterligare en annan specialistutbildning om de vill öka sin kompetens, så som fallet är nu, fortsätter Berit Lindahl.

Masterutbildningen är tvåårig och bygger vidare på första årets specialistutbildningar inom anestesi, intensivvård, ambulanssjukvård och magisterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. Under tilläggsåret både fördjupar och breddar man sig inom sin valda profession.

Utbildningen, som är forskningsförberedande, är planerad att starta hösten 2015, men redan till hösten ges en av de kurser som kommer att ingå i programmet, Akuta bedömningar 7,5 hp.

Gruppen som har arbetat fram ansökan under ledning av Björn-Ove Suserud och Berit Lindahl består av forskare, lärare och studenter från Institutionen för vårdvetenskap. Ett arbete som nu givit resultat och högskolans prorektor, Martin Hellström, gläds över det beskedet.

– Att Högskolan i Borås erövrat rätten till ytterligare en masterutbildning är ett viktigt steg för utvecklingen och profileringen inom vårdvetenskap. Grattis och tack till alla som har jobbat hårt med denna ansökan. För Högskolan i Borås är det ytterligare en framgång på vägen att bli det tredje universitetet i Västsverige.

Text och bild: Eva-Lotta Andersson 

Läs mer

Tidigare artikel från hearingen vid Universitetskanslersämbetet

Länk till sen anmälan till kursen Akuta bedömningar 7,5 hp