Nätverk bidrog till mer hållbar textilkonsumtion

Artikeln ”Reuse and Recycling of Clothing and Textiles—A Network Approach” handlar om Nätverket för återanvändning och återvinning av kläder och textil (NÅÅ). I artikeln konstaterar de att för att kläd- och textilkonsumtion ska kunna bli mer hållbar måste många olika aktörer i samhället ta ansvar för den ökande volymen av återanvänd och återvunnen textil.
– Nätverket möjliggjorde att näringslivet, organisationer och forskningen möttes. Även de som konkurrerar med varandra eller har olika verksamheter möttes och diskuterade denna problematik, säger Karin M Ekström, professor i företagsekonomi.

I artikeln framgår det också att en mängd kompetenser inom konsumtion, produktion, material, teknologi och logistik behöver arbeta tillsammans. Nätverket bidrog med flera förslag till lösningar som exempelvis ett nationellt insamlingssystem, lättillgängliga insamlingsställen, utveckling av teknik för återvinning och behov av ökad kunskap hos konsumenterna.
– Genom nätverket kunde vi forskare lära av industrin och de från oss. Det är viktigt med sådana möten, i synnerhet när det gäller samhällsfrågor som är problematiska och angelägna att lösa, säger hon.

Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson startade nätverket och drev det i två år. I december 2012 lämnade de över stafettpinnen till Textilhögskolan.
– Vi lämnade över en riktig stafettpinne som jag hämtade från vedboden, säger hon.

Ta del av artikeln här.

Text: Anna Kjellsson