Nya namn och färger i Studentkåren

 De ledamöter som valdes in var följande:

Joseph Engelbrektsson, informationsansvarig
David Wegemo, arbetsmiljöansvarig
Josefin Bägerfeldt, internationaliseringsansvarig
Viktor Evermyr, samverkansansvarig

I och med högskolans omorganisering passade studentkåren på att se över sin egen organisation. Dagens sex sektioner slås samman till tre. Här är de nya namnen och sektionsfärgerna.

Novitas – Röd sektionsfärg

Sektionsnamnet Novitas har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi som står för ny, nyskapande och innovation. Resonemanget har varit att den röda färgen skulle passa sig väl in på denna sektion. Nyskapande går hand i hand med värdeorden och färgen röd som oftast förknippas med passion, kärlek, styrka och kraft.

Humanitas – Blå sektionsfärg

Sektionsnamnet Humanitas, som står för människan, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd. För att inge ett förtroende är det viktigt att man förmedlar lojalitet, säkerhet, värdighet och pålitlighet. Viktiga faktorer om man arbetar med människor. Faktorer som den blå färgen får symbolisera, vilket kan stärka sektionens namn Humanitas.

Scientias - Gul

Sektionsnamnet Scientias, som står för kunskap, har fastställts till sektionen kopplad till Akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik och IT. Resonemanget har varit att färgen gul skulle passa denna sektion bra då samtliga program arbetar för kunskapsförmedling och -hantering. Denna färg symboliserar upplysning, nyfikenhet och lekfullhet vilket är passande egenskaper i kunskapssökning och -förmedling.

Det var sista gången som avgående kårordförande Therése Andersson kallade till fullmäktigemöte. Hon känner sig nöjd med den verksamhetsplan de nu lämnar över.

- Det har varit ett tufft år med mycket arbete. Nu känns det skönt att kunna lämna över en bra verksamhetsplan. Den är tydligare och mindre spretig än tidigare, vilket kommer göra det lättare för de som tar vid.

Text: Erik Holmlund