PAUG-konferens på Högskolan i Borås

PAUG – som står för PING PONG Användar- och Utvecklingsgrupp – är en mötesplats för samverkan och pedagogisk utveckling av lärplattformen PING PONG. Bland deltagarna fanns systemförvaltare, lärare och IKT-pedagoger från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer i Sverige som använder lärplattformen, samt företaget Ping Pong AB.
 
De intresserade åhörarna fick bland annat lyssna till prorektor Martin Hellström som presenterade Högskolan i Borås; utbildningar och forskning, historia och planer inför framtiden m.m. Svante Kristensson, systemägare och chef för BLR, talade om PING PONG som är det största systemet (nästan 25.000 användare och ca 3 miljoner inloggningar under 2013!) vid Högskolan i Borås.

Text: Carina Waldén