Primula Res stänger tillfälligt

Det betyder att det inte går att registrera reseräkningar och utlägg under perioden 10 – 25 juni. Primula Res öppnas igen den 26 juni.

Tänk även på att reseräkningar ska registreras senast sex månader efter att resan avslutats. Om inte registrering sker i tid utgår ingen ersättning enligt högskolans riktlinjer.