Så förändras webben från 1 juli

– Webben är vår viktigaste informationskanal och därför det enda system där den nya organisationen kommer att synas med en gång. Webben är också ett bra verktyg på det sättet att vi snabbt kan göra förändringar och anpassa oss efter de beslut som tas, säger kommunikationschef, Ann-Christin Andréasson.

Idag visas den nuvarande organisationen på webben. Detta sker genom innehåll i text, i strukturen som bygger upp webben och i rullgardiner för filtreringar och sorteringar. Webbredaktör, Ida Danell, är med i den grupp som arbetar med förändringen.

– Vi har till exempel webbar för varje institution. I dag finns möjlighet att söka efter utbildningar och forskare utifrån institutionstillhörighet och hänvisningar till kontaktpersoner för olika funktioner uppdelat på institution, säger Ida Danell.

Förändringar att vänta
Institutionswebbarna kommer inte längre att vara länkade från sidfoten från 1 juli. Det innehåll som idag finns på institutionswebbarnas sidor lyfts till olika platser på den centrala nivån av webben. Innehållet placeras utifrån målgrupp (extern, student eller anställd) i enlighet med nuvarande upplägg av webben. Representanter från varje institution har varit med och kartlagt vilken information som ska flyttas och vart den bör hamna i nya strukturen.

Om man som besökare kommer till en sida som hör till en institutionswebb efter 1 juli kommer man att mötas av ett meddelande som tydligt klargör att sidan hör till den gamla organisationen och att de kommer att släckas ner helt och hållet framöver.

Akademierna kommer inte att ha några externt riktade webbar, däremot kommer det att finnas akademiwebbar för befintliga studenter och anställda.

  • Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, som är särskilda varumärken för rekrytering av studenter, får egna sidor motsvarande dagens institutionswebbar. Dessa sidor ska ha ett rekryterande fokus. Övrig trafik ska drivas till hb.se:s centrala sidor.
  • Utbildningssidor och kampanjsajter i rekryteringssyfte med information om övriga utbildningar, exempelvis lärarutbildningen, ingenjörsutbildningar, ekonomutbildningar etc. samlas under ingången "Vill studera".
  • Under Vill studera - Program och kurser kommer möjligheten att filtrera per institution att ersättas med möjlighet att filtrera per ämne.
  • När det gäller forskning ska alla externa besökare som vill läsa om den forskning som bedrivs på Högskolan i Borås ledas in till högskolans centrala forskningswebb. Det finns en särskild arbetsgrupp som arbetar specifikt med forskningswebben. Denna grupp leds Anna Kjellsson, kommunikatör. Framåt kommer bland annat möjligheten att ordna forskare per forskargrupp att bli aktuell. Forskningswebben kommer att ha hög prioritet när det gäller utveckling av högskolans webbplats framöver.
  • Den nya organisationen kommer att beskrivas på våra externa sidor under "Om högskolan" på samma sätt som den nuvarande organisationen beskrivs där.
  • Kontaktregistret, där man kan söka efter anställda vid högskolan hämtar data från Primula. Primula kommer inte att vara anpassat för den nya organisationen till 1 juli vilket innebär att kontaktsöket på webben kommer att bygga på nuvarande organisation fram tills dess att Primula ändrats.

Kommer sidor att försvinna?
– Det mesta innehållet kommer att finnas kvar. Texter från institutionswebbarna kommer att flyttas till den centrala webben, men sidor som specifikt bygger på den gamla organisationen, så som kontakta oss, råd och nämnder, visioner och liknande, är inte aktuella att flytta över. Motsvarande sidor kommer naturligtvis att byggas upp under akademiwebbarna för student och anställd när informationen och personer finns på plats i den nya organisationen, säger Ida Danell.

När märks förändringarna på webben?
Arbetet med att flytta information från institutionswebbarna till central webb kommer att påbörjas under våren. Textanpassningar för nya organisationen genomförs under juni och de tekniska förändringarna (ny sidfot, sökfunktion för vill studera etc.) kommer att driftsättas 1 juli. Förändringen av kontakt kommer att ske senare när Primula har ändrats.

Vid frågor om förändringsarbetet med webben, kontakta kommunikationschef Ann-Christin Andréasson eller webbredaktör och systemförvaltare Ida Danell.


Text: Erik Holmlund