Seminarium om socialt hållbar stadsutveckling

Ove Sernhede är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen. Han är en av landets ledande forskare om ungdomskultur och hans studier är bland annat inriktade på frågor som rör staden, segregation, skolan och ungas informella lärande. Han är en flitig debattör och har en gedigen teoretisk och praktisk grund och erfarenhet i arbete med sociala hållbarhetsfrågor i stadsmiljö. Efter Ove Sernhedes föreläsning blir det tillfälle till frågor och diskussion.

Hållbar utveckling, vilket innefattar miljö, ekonomi och sociala frågor, är en central dimension i Högskolan i Borås verksamhet. Inte minst inom samarbetsprojektet med Borås stad och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) om utbyggnaden av området Norrby aktualiseras frågor om byggande och boende utifrån målet om social hållbar stadsutveckling.

Seminariet äger rum den 20 maj, kl. 15:00-16:30 i sal M 401.