Forskning och innovation – Horisont 2020

Vad är Horisont 2020?

– Det är namnet på EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det är en stor satsning med en budget på 80 miljarder euro för perioden 2014 till och med 2020. Det kan verkligen vara värt mödan att skriva en ansökan, både rent ekonomiskt, men också för det nätverk man får genom att arbeta internationellt. Programmet innehåller många spännande möjligheter för forskning inom såväl universitet och högskolor som näringsliv.

Vilka riktar sig informationsmötet till?

– Alla som jobbar med forskning och innovation är välkomna, men även andra som är intresserade av EU-finansiering. Mötet är intressant för de som redan vet en del och de som är nybörjare och både seniora och juniora forskare kan komma, tycker jag. Det finns exempelvis mobilitetsbidrag som unga forskare kan söka för att göra sin postdok i ett annat land.

Vad får man med sig från mötet?

– Det är ett utmärkt tillfälle, och bekvämt, att på hemmaplan kunna träffa nationella kontaktpersoner med expertis om de olika programmen och få överblick över möjligheterna inom Horisont 2020. Deltagarna får praktisk information om hur man hittar utlysningar och om vilka regler och kriterier som gällerför att delta.

– Passa på att ställa frågor om utlysningar, nätverka och mingla med andra. Jag kommer att vara där tillsammans med några av VINNOVA:s nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 och Per Lindquist från SP:s Grants Office. Kommer man på någon fråga efteråt så går det bra att höra av sig till mig, jag hjälper gärna till.

Öppet för sen anmälan.

Läs mer

I kalendariet kan du läsa mer och anmäla dig till informationsmötet om Horisont 2020.

Text: Anna Nilsson
Foto: Johan Wingborg