Ytterligare 25 000 e-böcker i samlingarna

Böckerna är utgivna av Springer mellan åren 1842 och 2005. Bland böckerna märks titlar som har varit slut på förlag i flera år och de blir nu tillgängliga igen som e-böcker. Den större mängden titlar är publicerade mellan 1980 till 2005. 

Totalt innehåller Springer Book Archives cirka 56 000 titlar varav biblioteket köpt 25 865 titlar. Titlarna är fördelade på följande ämnesområden:

  • Behavioral Science - 1 426
  • Business and Economics - 3 222
  • Chemistry and Materials Science - 4 402 
  • Computer Science (includes apress) - 6 157 
  • Engineering - 3 707 
  • Mathematics and Statistics - 6 951 

Några stickprov bland titlarna:

Böckerna är sökbara i Summon samt i Springer Link.