Avdelningschefer inom Verksamhetsstöd

Det ska rekryteras chefer till fem av de åtta avdelningarna inom Verksamhetsstöd. Följande chefstjänster har nu utlysts:

  • Akademistödschef
  • Ekonomichef
  • Kommunikationschef
  • Avdelningschef för Studentcentrum
  • Avdelningschef för Utbildningsstöd

Förvaltningschef Karin Cardell har lett arbetet med att ta fram kravprofiler för anställningarna. I arbetet har fackliga parter, skyddsombud, prefekter och studentkåren involverats.

Anställningarna finns beskrivna på högskolans webbplats och annonseras också i extern media. Sista ansökningsdag är den 1 april, förutom för avdelningschef för Utbildningsstöd där sista ansökningsdag är den 8 april. Anställningarna tillträds den 1 juli men det är önskvärt att avdelningscheferna också kan delta i implementeringsarbet inför ny organisation.

Dagens anställningar som bibliotekschef, IT-chef och personalchef är översättningsbara till den nya organisationen och nyrekryteras därför inte.

Läs mer

Annonserna för de utlysta tjänsterna.