Högskolan i Sverigetoppen med Linnaeus-Palmeprojekt

Högskolan i Borås är i absoluta toppen när det gäller antal projekt och summan beviljade medel jämfört med övriga sökande lärosäten, däribland flera av de stora universiteten.
−Detta betyder mycket för oss. Det är viktigt för utvecklingen av vårt internationaliseringsarbete, säger Kim Bolton, samordnare för internationaliseringen på högskolan.
Tilldelningen av medel avser projekt för de kommande två läsåren. En del projekt är i sin linda och inleds med planeringresor för de deltagande parterna, andra är i slutfasen och ska slutrapporteras, men flera är i högsta grad aktiva med student- och lärarutbyten.

Värdefullt erfarenhetsutbyte

Anita Pettersson, lärare och forskare på Ingenjörshögskolan och samordnare för ett projekt i Indonesien, är jättenöjd.
−Det känns bra att vi får pengar till vårt projekt i ytterligare två år. Vi har ett mycket bra samarbete med ett universitet i staden Bandung inom områdena förbränning, förgasning, biogasproduktion och resursåtervinning.
Samarbetet inleddes redan 2006 och nu är man inne på sista vändan inom Linnaeus-Palmeprogrammet. Därefter hoppas hon att samarbetet ska stå på egna ben med fortsatt utbyte inom utbildning och forskning.
Att engagera sig i Linnaeus-Palmeprojekt kräver förvisso en del jobb och engagemang, men det tycker Anita det är värt om man hittar ett lärosäte där ett samarbete fungerar och om det går att se en utveckling över tid i det.
−Det ger värdefull erfarenhet för de lärare och studenter som deltar. Man får se nya platser under förutsättningar som skiljer sig från om man besöker ett land som turist. Man kommer närmare dem som lever där.

Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering.
Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som på avancerad nivå på universitet och högskolor.

Exemplariskt samarbete

Anita Pettersson har själv varit på lärarutbyte tre gånger, i Kuba, Brasilien och Indonesien. Det som först lockade henne var chansen att få möta kollegor från ett annat land och i en annan miljö. Men hon har haft ytterligare ett mål med resorna. Något hon brinner för.
−Mitt undervisnings- och forskningsområde gäller resursåtervinning och avfallshantering. Avfall är ett jättestort och snabbt växande problem i Indonesien. Även i Brasilien där hon varit på utbyte senast visar man ett stort intresse för frågor kring avfallshantering. Förutom att delta i undervisningen har jag bjudits in av lokala politiker som ville att jag skulle berätta om hur man jobbar med avfallshantering i Borås.
Förra året lyftes samarbetet mellan Högskolan i Borås och Institut fram som ett bra exempel på UHR:s hemsida.

Utbyte inom informatik och företagsekonomi

Institutionen Handels- och IT-högskolan har tre projekt i Kina och Brasilien som nu får mer pengar.
−Det är jätteroligt. Det innebär att vi har goda förutsättningar att stärka och ytterligare utveckla vårt samarbete med våra partnerlärosäten i Kina och Brasilien. Vi är väldigt glada över beskedet och över resultaten från genomförda aktiviteter. Vi kommer att använda medlen till att stärka kvaliteten för studentutbyte. Inte minst kan de bidra till det nya programmet Affärsinformatik med inriktningen mot internationell marknadsföring och IT, där alla studenter kommer att läsa sitt tredje år i Kina. Studenterna i det gemensamma projektet har även möjlighet att söka stipendier, säger Grace Zhe Gu, samordnare för projekten.
Man ser också stora möjligheter till att, med Linnaeus-Palmeprojekt som språngbräda, stärka banden mellan lärosätena via lärarutbytena och bidra till att på sikt starta gemensamma forskningsprojekt. Diskussioner om detta pågår redan, för klarar hon. 

Projekt med lärar- och studentutbyten för ansökningsomgång 2014-15/16

 • Institutionen Ingenjörshögskolan: ITB, Institut of Teknology Bandung, Indonesien – lärar- och studentutbyte
 • Institutionen Ingenjörshögskolan: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasilien – lärarutbyte
 • Institutionen för pedagogik: Murang’a Teachers College, Kenya – lärar- och studentutbyte
 • Institutionen Handels- och IT-högskolan: University of Shanghai for Science and Technology, Kina – lärar- och studentutbyte
 • Institutionen Handels- och IT-högskolan: Shandong Jiaotong University, Kina  – lärar- och studentutbyte
 • Institutionen Handels- och IT-högskolan: The Regional University of Blumenau, Brasilien – lärar- och studentutbyte
 • Institutionen Ingenjörshögskolan: Federal University of Parana, Brasilien – lärarutbyte

Övriga projekt vid Högskolan i Borås för ansökningsomgång 2014-15/16 som beviljats planeringsresor/utvärderingsresor

 • Institutionen för vårdvetenskap: University of Namibia, Namibia 
 • Textilhögskolan: The Regional University of Blumenau, Brasilien
 • Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan: Mount Kenya University Kisii Campus, Kenya
 • Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan: Makerere University, Uganda
 • Institutionen Ingenjörshögskolan: International University of Sarajevo, Bosnien-Hercegovina 
 • Institutionen Ingenjörshögskolan: FURB University of Blumenau, Brasilien

Text: Solveig Klug