Dag fylld med forskning

Förmiddagen ägnades åt presentationer och diskussioner kring institutionens doktorander och deras arbete så här långt. Varje doktorand fick cirka tio minuter till att presentera sin forskning. Därefter fick han eller hon kommentarer, tips och frågor.

Efter lunch disputerade Rikard König med avhandlingen Enhancing Genetic Programming for Predictive Modeling. En avhandling inom datavetenskap och machine learning.

Se bilder från dagen på institutionens Facebook-sida.

Text: Anna Kjellsson