Doktoranddag om allt från data mining till pendling

Doktorander som presenterar:
Henrik Linusson
Jens Holgersson
Tuwe Löfström
Stavrula Wallström
Karl Jansson
Tore Johansson
Shirin Tavara
Fatemeh Saadatmand
Daniel Yar Hamidi
Patrik Gabrielsson
Cecilia Sönströd
Daniel Rudmark
Oskar Christenssen

Cecilia Sönströd, doktorand inom datavetenskap och datalogi:
– Min forskning är inom områdena data mining och maskininlärning. Jag arbetar med att ta fram och utvärdera algoritmer och tekniker som producerar tolkningsbara modeller, i form av ordnade regelmängder, för prediktiv modellering.

Oskar Christenssen, doktorand inom företagsekonomi:
– Jag studerar hållbart vardagsresande i form av pendling. Med hjälp av teoretiska begrepp som rytm, symbolisk interaktionism och ”mobilities” utforskar jag konsumtionen av pendling, pendlarens upplevelse av pendling, i ett försök att placera pendlaren i ett bredare perspektiv än kunden till en serviceleverantör.

Daniel Rudmark, doktorand inom inforamtik:
– Att låta sina kunder få tillgång till relevant information i olika digitala kanaler, till exempel appar i smarta telefoner, har blivit en allt viktigare uppgift för företag och myndigheter. Men kanalerna blir fler och kunderna vill ha tillgång till informationen i många nya sammanhang, något som både är kostsamt och kräver ny kompetens. Ett sätt att möta den utmaningen är att engagera tredjepartsutvecklare för att bygga tjänster och att ge dessa tillgång till informationen via öppna programmeringsgränssnitt –  API:er.

– I min avhandling har jag arbetat med organisationer inom kollektivtrafiken som Västtrafik, SL, Samtrafiken och Trafikverket för att förstå vad som motiverar tredjepartsutvecklare och hur dessa drivkrafter kan stödjas i de öppna API:erna. De principer för design av API:er som presenteras i avhandlingen ska både underlätta i arbetet att attrahera nya utvecklare och få de som redan byggt tjänster men hämtar data från inofficiella kanaler att välja de nya öppna API:erna istället.

Presentationerna är 25 minuter långa och uppdelade på två salar under förmiddagen. Alla intresserade är välkomna att delta. Fullständigt program hittar du här.

Text: Anna Kjellsson