Filosoficaféet är tillbaka

Filosoficaféet har sedan år 2000 varit ett populärt arrangemang som lockat boråsarna till fullsatta föreläsningssalar på högskolan.

Nu är det alltså dags igen. Passande nog under detta valår 2014, handlar det första caféet om just demokrati.

Under rupbriken "Demokratin och dess utmaningar" föreläser Marcus Agnafors. Han är filosofie doktor i filosofi vid Linköpings universitet. 

- Begreppet "demokrati" är idag populärare än någonsin och få betvivlar att demokrati är något positivt. När vi oroar oss över demokratin, så oroar vi oss oftast för de element i samhället som på något sätt medvetet försöker störa, eller till och med förstöra, det demokratiska samhällets grundvalar. Men finns det andra utmaningar som kanske rent av är större hot mot ett välfungerande demokratiskt samhälle? Vad krävs - och vad saknas - för att demokratin ska fungera i enlighet med det underliggande ideal som utgör demokratins idé?

Datum: Torsdag den 20 mars
Tid: 18:00-20:00
Sal: M204, Högskolan i Borås
Anmälan behövs ej. Fri entré.

Filosoficaféet är en föreläsnings- och diskussionsserie som startade vid Högskolan i Borås hösten 2000. Filosoficaféerna arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet. Information om kommande filosoficaféer kommer på www.hb.se/filosoficafe.

Ev. frågor

Kontakta Monica Hammarnäs.
E-post: monica.hammarnas@hb.se
Tfn: 0709-732740

Anmäl dig till kommande utskick

Vill du ha information om kommande filosoficaféer och andra aktiviteter vid Högskolan i Borås? Anmäl dig här.