Företagare fick direkt nytta av forskningsresultaten

– Arbetet bestod av tre olika delar; en etnografisk studie, en kvantitativ studie och en stor workshop. Det hela ledde till en rapport, säger Gunnar Hellsten, senior advisor vid SIIR.

En etnolog följde åtta hushåll under fem månader och tog del av deras vardag. Dessutom gick en enkät ut till 1 000 svenskar om deras köpvanor i butik och online. Studierna resulterade i flera oväntade upptäckter: köp har blivit en identitetsskapande aktivitet, köpet är mer än ett ”införskaffande”-beteende, konsumenterna vill hushålla med tid och energi och dessutom står e-handel och butikerna starka i relationerna till varandra och med varandra.

Projektet, som avslutades i januari, var ett samarbete med Kairos Future. Tillsammans med dem och Swedbank Sjuhärad fortsatte ”Den nya köpprocessen” med ytterligare ett spår efter att rapporten var avklarad.
– Sex företag i Sjuhäradsregionen fick en heldag med handledning med utgångspunkt i vad forskningsresultaten innebär för dem. Och det är så här vi vill arbeta med våra forskningsresultat, de ska komma till nytta för de som arbetar inom sektorn, säger Gunnar Hellsten.

Sören Andreasson, vd för Didrikssons regnkläder tyckte att dagen utmanade hans tidigare uppfattningar och förutfattade meningar

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Under åren 1998 - 2012 har runt 1 200 mottagare fått dela på nästan 169 miljoner kronor, varav Högskolan i Borås har fått närmare 65 miljoner kronor. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats. Den nya köpprocessen fick 50 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 2013.

–  Det bidrog till utveckling och jag fick en bra förståelse. Dagen pekade på väsentligheter som man lätt missar annars, säger han.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Camilla Carlsson