Från ved till tyg

Den 6:e mars hålls kunskapsdagen "Från ved till tyg" där bland annat Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan, föreläser om forskning som pågår inom ämnet på Textilhögskolan.
-Sverige är ledande både inom textilbranschen och inom skogsindustrin. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss för att förena två olika områden och få fram en gemensam produkt, säger Erik Bresky.

Bakgrunden är en växande efterfrågan på alternativ till bomull som börjar bli en bristvara. I framtiden kommer Svensk skogsindustri och konfektionsindustrin knytas samman i arbetet med att hitta ett alternativ till bomull. Konfektionsindustrin letar efter ett material som kan ersätta bomull och skogsindustrin ser att en storskalig tillverkning av cellulosabaserad textil skulle kunna hålla uppe produktionsapparaten för massa och skapa lönsamhet när papperstillverkningen faller. En tyg gjort av cellulosafibrer är dessutom ett mer miljövänligt alternativ än bomull och tillverkat av en förnyelsebar resurs.

Arrangörer är Nordisk papperstidning, Habit-sko &mode, Biobusiness.se.

Program för kunskapsdagen

Läs mer om textil av papper

Text: Angelica Därnlöf