Handelslabbet uppmärksammas i Dagens Handel

I anslutning till Distanshandelsdagen fick Handelslabbet vid Högskolan i Borås, besök av Dagens Handel, som var nyfikna på vad det är för verksamhet som byggts upp i Borås. Detta besök resulterade i en utförlig artikel om de olika tester och möjligheter som erbjuds i labbet.

Läs hela artikeln (klipp från Dagens Handel 2014/1)