Högskolan och SÄS bäddar för en ljus framtid

Textila innovationer som kan förverkligas tack vare fullskalelaboratorier med spetskompetens och nätverk i en öppen kreativ miljö. Det är innovationssatsningen Smart Textiles vid Högskolan i Borås – i ett nötskal.

– Här finns alla förutsättningar. Med samverkan mellan akademi, samhälle och företag kan vi skapa nya produkter som kan förbättra människors vardag och åstadkomma nya arbetstillfällen, säger Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles.

Gör skillnad
Samarbetet med SÄS gör just detta. Förutom att det skapar unika utbildnings- och forskningsmiljöer, syftar det också till att attrahera kompetent personal till Borås och Sjuhärad och inte minst tillföra förbättrad livskvalitet för regionens invånare. 

– Om tio år är vårt samarbete med Smart Textiles internationellt känt och vår expertis kommer vara eftersökt över hela världen, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör på SÄS.

Han menar att det är unikt med ett så här nära samarbete, där sjukhuset blir en testbädd åt smarta textiler för praktiskt kliniskt bruk i vardagen. Skillnaden är att det inte bara kommer innovationsimpulser från forskarna utan en stark växelverkan mellan sjukhusets behov och den forskning som bedrivs.

– Nu är vi inne i ett skede där vi samlar in projektidéer från medarbetare på sjukhuset. Det är minst sagt spännande uppslag till realistiska innovationer och fler kommer det bli, säger Thomas Wallén.

Utdrag ur SÄS forskningsstrategi: Dagens sjukvård står inför stora utmaningar. SÄS vill som en del i att möta dessa utmaningar utveckla ett forskningssamarbete med Högskolan i Borås inom området för Smart Textiles med fokus på innovationer inom vården. Samarbetet har inletts under hösten 2013 och har som mål att utveckla konkreta projekt, både gemensamma projekt men även projekt där SÄS deltar genom att erbjuda forskningsmiljö.

Växande behov
Till skillnad från traditionell forskning kommer många projekt att vara kommersialiserbara och till direkt nytta i sjukvården men Thomas Wallén manar till tålamod. Av förklarliga skäl finns det rigorösa regler inom sjukvården så det kommer ta minst fem år innan de första innovationerna är på marknaden. Behovet är stort och kommer bli större.

Med en allt äldre befolkning så ökar omsorgsbelastningen på samhället och i framtiden kommer mycket mer av vården ske i hemmet eller i speciella boenden.

– Då gäller det att utbildad personal får göra de mera avancerade uppgifterna, exempelvis kan klädesplagg sköta mätningar och övervaka patientens hälsa på distans.

Betalar sig på sikt
Smarta Textilier är ett nytt sätt att närma sig problem i vården. Dagens utveckling handlar ofta om medicinsk forskning men Thomas Wallén tror det kan vara begränsande. Inom SÄS vårdbyggnad Tehuset arbetar man aktivt med högklassig specialistvård i kombination med en behaglig och rofylld miljö. Det är bevisat att vårdtiden blir 20 % kortare om patienten har en naturskön utsikt från sitt fönster.

– Det finns en rad hälsoproblem där vi inte får begränsa lösningarna till medicinsk forskning eftersom resultaten då blir begränsade av den forskningens logik. Där har Smart Textiles en stor roll att spela. Det är enorma resurser som kan sparas. Ser man till den internationella potentialen blir det svindlande.