Högskolan vill nå nya studentgrupper

– Jag tycker det är jättebra att Högskolan bjuder in elever från yrkesprogram. Det gjordes inte där jag växte upp. Jag hade snarare bilden att det där med att plugga vidare, det var inget för oss, säger Emelie Johansson, som nu studerar till dataekonom på Högskolan i Borås.

Emelie Johansson, som idag är 26 år, läste själv yrkesföreberedande program på gymnasiet i Halmstad. Hon hade för visso alltid i åtanke att någon gång vilja studera vidare, men att det skulle bli dataekonom hade hon inte en susning om som tonåring.

– Jag hade aldrig trott att det skulle bli detta. Men tack vare ett år på komvux så kom jag in.

I ett pågående projekt vill Högskolan i Borås och två gymnasieskolor att fler ungdomar ska se det som en tänkbar väg, att i framtiden studera på högskola, eller universitet. I veckan är elever från yrkesförberedande program på skolorna Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet inbjudna till Högskolan i Borås. Besöket är en del i ett större samarbete mellan Högskolan i Borås och de två gymnasieskolorna, som handlar om att släta ut det stora glapp som kan upplevas mellan att gå ett yrkesprogram på gymnasiet och att studera vidare på högskolan. Ett samarbete som syftar till att nå en mer representativ fördelning bland studenterna, avseende kön, etnicitet och social bakgrund.

Stort värde i bredd

En allt för homogen studentgrupp gör att kunskap och erfarenheter kan gå högskolevärlden och i förlängningen den svenska arbetsmarknaden förlorade. Prorektor, Martin Hellström, ger sig själv som ett exempel på hur små marginaler och enstaka beslut i unga år kan avgöra ens framtid.

– Jag trodde aldrig att jag skulle vilja läsa vidare, men sista året på gymnasiet ångrade jag mig och då var jag glad att jag ändå hade de behörigheter som krävdes. Flera av mina kompisar skulle söka till högskola och det kändes skönt att jag också hade den möjligheten. De val man gör under gymnasiet kan helt enkelt bli viktiga i framtiden.

Högskolan i Borås strävar efter en breddad rekrytering till alla sina utbildningar. Bland annat finns ett mål att fram till 2016 minska den skeva könsfördelningen i utbildningsprogrammen. I projektet vill man öka motivationen för elever på yrkesgymnasieprogram att läsa till högskolebehörighet under gymnasieåren.

För mer information om projektet "Breddad rekrytering", hör av dig till universitetsadjunkt, Annika Malm, eller till Högskolan i Borås  prorektor, Martin Hellström.

 

Text: Erik Holmlund