Kerim jobbar för ökad lönsamhet genom minskad varians

Snart är det dags att välja utbildning för studenterna på tekniskt och tekniskt-naturvetenskapligt basår. För att ge dem en bild av vidare studier till högskoleingenjör bjuds tidigare studenter som nu är verksamma som ingenjörer in för att berätta vad de jobbar med och hur de tänkte inför sitt eget utbildningsval. Den här dagen kom Kerim Bergaoui för att berätta om sitt arbete som supply chain manager på Ericsson.

Ville ha bredare utbildning

Sitt eget val till högre utbildning gjorde han först utifrån ett stort intresse för matematik och fysik. Han började studera matematisk fysik, men tycker inte att han hamnat rätt. Han ville ha en bredare utbildning och fastnade för industriell ekonomi som har kurser inom både teknik och ekonomi.
−Utbildningen inom industriell ekonomi täcker in både produktion, leverans och tjänster. Du nischar sig inte och du kan jobba inom vilken verksamhet som helst. Du läser kurser inom alla områden som ingår i alla företag och får på så vis olika perspektiv att utgå från.

Hade han själv valt utbildning idag skulle han satsat ännu mer på kurser inom statistik, analys och supply chain.
−Jag hade nog satsat på att lära mig att använda programmet excel som verktyg mer, att analysera siffror och att göra grafiska analyser och att kunna presentera det snyggt i t.ex. Powerpoint. Och jag hade valt värdeflödeskurser.
Han ser ett behov av kunskaper inom dessa bitar hos så gott som alla branscher.
−Företagen behöver kunskaper i att analysera data för att kunna dra faktabaserande slutsatser.

Kerim Bergaoui illustrerar för basårsstudenterna hur man kan arbeta med statistik, hur man hanterar standardavvikelser och förbättringsmetodik.
−Det är ett sätt man använder för att minska kostnader och man får fram skillnaden mellan vad som är ”bra” och vad som är ”excellent”. Man kan spara pengar genom att analysera och se orsaker genom att få fram varians och sedan arbeta för att krympa variansen.

Kerim Bergaoui
Från: Alingsås
Yrke: Supply chain manager, Ericsson AB
Tidigare studerat: Industriell ekonomi med inriktning mot logistik på grund- och avancerad nivå
Kerim Bergaoui hamnade på Ericsson AB på avdelningen för returlogistik 2009 efter studierna på Högskolan i Borås. Då hade han redan haft förmånen att få sommarjobba där under utbildningstiden. Året efter genomförde Ericsson en centralisering och returlogistiken hamnade i Borås, även den internationella returlogistiken. 2011 fick Kerim Bergoui gå en internutbildning där han lärde sig Sex Sigma, en metodik för förbättringsprojekt, och han fick göra sitt allra första besparingsprojekt. 2013 fick han uppdrag i Mellanöstern då Ericsson skulle starta ett utvecklingsprogram för att sänka ledtiden för Ericssons utrullning av nya telekomstationer. Uppdraget innebar bland annat att utbilda företagets medarbetare i supply chain management i Saudiarabien, Oman, Iran, Libanon och Dubai.

Nu har Kerim Begaoui åter Sverige som bas, men uppdragen i andra länder fortsätter och förbättringsarbete är något som alltid behövs.

Text och foto: Solveig Klug