Klart med ny kårstyrelse

Nya kårstyrelse är utsedd

Nya förtroendevalda i styrelsen för Studentkåren i Borås är utsedda och tillträder den 1 juli 2014. Presidiet består av (från vänster): Daniel Palmberg, vice ordförande med utbildningsansvar, Alina Berg, kårordförande och Gustav Kibe, vice ordförande med studiesocialt ansvar.

Foto: Paulina Olin