Kritisk design som väcker känslor

Vad händer när vi är instängda och hur kan frånvaro av design påverka oss? Den frågan ställde sig Torkildsby när hon började studera häkten och intensivvårdsavdelningar - platser där man inte får komma och gå som man vill.

Tänk dig att du sitter i häktet. Dina tillhörigheter tas ifrån dig och de nya kläderna du måste bära känns som ett extra straff.  De signalerar att du är en fånge trots att du inte är dömd än.

Existentiella frågor
Torkildsby förklarar att fångenskap får oss att existera i frånvaro från det vanliga jaget och att det i sig förändrar förhållningssättet till saker och dess design.  Utifrån det har hon utvecklat en kritisk designmetod med tillhörande manual.  

Det finns tidigare forskning som visar att en harmonisk och tilltalande sjukhusmiljö är bidrar till patienternas välmående och därmed skyndar på tillfriskningsprocessen.  Men motsatsen, design som något negativt, tänker vi sällan på.

– Ta en lång skarf, en värmande och förhoppningsvis snygg accessoar. Men den skulle också kunna användas för att skada dig själv eller andra. Därför får de inte finnas i fängelsemiljöer, skarfen kan utgöra ett hot. Men kanske går den att skapa i ett material som går sönder när man drar i den?

Nästa generation kan förändra
Torkildsbys sår gärna frön och uppmuntrar till diskussion. Hennes stora drivkraft är att inspirera nästa generation designers att tänka utanför boxen. För att nå ut har hon rest runt i Scandinavian och anordnat workshops för designstudenter.

– Studenterna har utvecklat kritiska designexempel med helt nya ögon utifrån min metod, fantastiskt! Exemplen finns med i avhandlingen för att belysa vissa områden i respektive miljö, intensiven och häktet, och är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag.

Bilderna i din avhandling är bitvis provocerande, varför då?
Därför att det är ett bra sätt att väcka uppmärksamhet, det som gör ont tar man till sig lättare. Det kan hända att en och annan blir provocerad, men det är också själva tanken.  Jag hoppas att det leder till reflektion och diskussion och förhoppningsvis går det att inspirera till förändring.

Några snabba till Anne Britt...

Utbildning?
Har studerat till Industridesigner vid Designhögskolan i Umeå.

Arbetslivserfarenhet?
I fem år arbetade jag som industridesigner i Sverige och utomlands. Senast med "Design uten grenser" i Uganda.

Varför började du doktorera?
Jag tänkte: Var hade jag det som allra bäst i världen? Jo, det var under studietiden.  Som student är man fri. Fri att lägga upp sitt eget arbete och fri att styra över sin egen tid. På den vägen är det.

Vad är viktigt för dig?
– Som sagt, frihet. Det är därför jag började titta på dess motsats, fångenskap.

Disputation

När: Onsdag 26 mars klockan 13:00-15:00
Var: Galleriet, T154, Textilhögskolan

Anne Britt Torkildsby disputerar med avhandlingen "Existential design - revisiting the dark side of design thinking".

Här kan du läsa avhandlingen och se på tillhörande filmer. 

 

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Elizabeth Higson och Rebecca Lindholm