Lär dig verktyg för möten på distans

– Att mötas på det här sättet minskar resandet. Många av våra medarbetare är med i någon nationell grupp där ett par av mötena kan skiftas till webbmöten, säger Peter Sigrén, universitetsadjunkt vid Centrum för lärande och undervisning.

Alla anställda på högskolan har möjlighet att anmäla sig till en workshop där man lär sig hur man använder Adobe Connect. Antingen hålls workshopen i grupp eller individuellt, det brukar ta en till två timmar.

Verktyget kan även användas i undervisningen och där är möjligheterna stora.
– Vi kan spela in kurser eller kursavsnitt, exempelvis hade vi ett lyckat projekt med Institutionen för pedagogik om de fem världsreligionerna, säger han.

Ett annat exempel är en lektion som streamades direkt då föreläsaren var i Stockholm och studenterna på högskolan.
– Vill man ha en snygg produktion i Adobe kontaktar man mig så får man stöd och hjälp med produktionen. Det är viktigt med bra utrustning och någon som behärskar produktionsteknik, säger Peter Sigrén.

Läs mer eller boka en workshop.

Text: Anna Kjellsson