Ledigt uppdrag: Forskningsassistent 60%

Tidsbegränsad anställning, cirka ett år, 60% av heltid. Tillträde snarast.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att analysera kvantitativa data och medverka i rapportskrivning inom ramen för projektet, men även viss datainsamling i form av intervjuer kan bli aktuellt.

Ansökan ska vara högskolan tillhanda senast 2014-04-14.

Läs annonsen för ytterliggare information och kontaktuppgifter