Ledigt uppdrag: Samordnare 50%

Visstidsanställning, fr.o.m. 2014-08-01 t o m 2016-07-31, det finns eventuellt möjlighet till förlängning, 50 % av heltid.

Arbetsuppgifterna innebär att ta initiativ till och i vissa fall genomföra FoU-insatser i form av FoU-projekt och kompetensutvecklingsinsatser i relation till målgrupp/-er, framförallt barn/unga/familjer i utsatta livssituationer utifrån genomförda problem- och behovsinventeringar och kunskapsöversikter, utifrån styrgruppens beslut. Du arbetar med beredning av förslag till FoU-insatser inom målgruppsområdet och arbetet sker i nära samverkan med verksamheter, personal och brukare samt deras närstående, liksom andra samordnare och vetenskapliga ledare. Vidare är du ansvarig för temadagar inom respektive behovs-/målgruppsområde samt är sammankallande och sekreterare i brukarråd/motsvarande.

Ansökan ska vara högskolan tillhanda senast 2014-05-12.