Maja fick drömjobbet efter utbildningen

– I januari 2014 började jag som Regional Communications Specialist på Save the Children Internationals regionkontor för Latinamerika som ligger här i Panama. Det var mycket tack vare utbildningen i strategisk information och kommunikation som jag kände att jag alls var kvalificerad för jobbet och jag tror att det spelade en stor roll för dem också i beslutet att anställa mig, säger Maja.

Organisationen har nyligen omorganiserats och en varumärkesstrategi har tagits fram. Majas arbete innebär bland annat att stärka både den interna och externa kommunikationen och att koordinera kommunikatörerna som finns i de andra latinamerikanska länderna.

– Så nu ska jag skriva och implementera kommunikationsstrategin och försöka göra Save the Children mer synliga i hela regionen. En utmaning men jättekul att få testa alla mina nya kunskaper, säger Maja.

Nu när hon sitter i en organisation på riktigt ser hon hur utbildningen kommer att vara användbar. Hon kommer bland annat att ha stor nytta av kurserna i Content Management och Knowledge Management för att utarbeta strategier för hur kommunikatörerna i de olika länderna ska kunna dela med sig av kunskap till varandra. Maja menar att daglig kommunikation behövs för att kunna samordna arbetet effektivt.

I utbildningen hade Maja gärna sett att CSR och sociala medier hade fått mer utrymme.

– Alla kämpar med att nå ut. Ideella organisationer vill gärna använda sig av sociala medier men hur ska de göra för att synas i mängden? Mycket handlar också om CSR och det känns som om företagen tar över biståndsarbetet genom att starta Foundations, säger Maja.

Maja är lokalanställd på Rädda Barnen i Panama och eftersom löneläget är lågt i landet är hennes lön ganska blygsam.

– Jag fick en sådan tjusig tjänstetitel bara för att de skulle kunna få upp min lön lite högre, skrattar Maja.

Text: Birgitta Wallin
Foto: Privat