Maskiningenjörerna möter aluminiumprofil

Hur gör man hål i en aluminiumprofil? Hur många profilpressar för aluminium finns det i Sverige? Hur utvinner man aluminium? Det var några av de frågor studenterna på maskiningenjörsprogrammet nyligen fick svar på under en föreläsning av Peter Richter från företaget SAPA profiler AB.

−Kontakten med näringslivet är viktigt, därför bjuder vi in föreläsare från näringslivet till våra kurser på kursen i produktutveckling som läses av våra maskiningenjörer och affärsingenjörer med inriktning maskinteknik med jämna mellanrum. Det ger våra studenter en bra bild av vad man kan jobba med inom produktutveckling och de får veta vad företagen behöver för kompetens, förklarar Nasser Hassanieh, lärare.

Den här dagen besökte Peter Richter från SAPA i Vetlanda årskurs 3 för att berätta om vad man kan tillverka av aluminium och hur man ska tänka för att få fram nya produkter.

Peter Richter åker varje år runt till universitet och högskolor för att berätta om aluminium och hur man materialet för att göra profiler för olika ändamål. På ett bord framför sig har han radat upp diverse saker i aluminium, allt från hästskor till profiler för båtmastar, brobyggen med mera. Han berättar om hur man utvinner aluminium, vad man använder för sorts verktyg för profilpressningsprocesser.

−Studenterna får en bild utifrån som betyder mycket och de kan ställa frågor som de kanske inte kommer på under de vanliga lektionerna. Idag får de höra om hela produktionsförloppet vid tillverkning av aluminiumprofiler och de får se och känna på olika produkter, säger Nasser Hassanieh.

Svaren på frågorna: Man använder två pressverktyg som läggs ihop. Det första verktyget som aluminiumet pressas genom gör hålet eller innerprofilen och det andra verktyget gör ytterprofilen. Det finns fem aluminiumpressar i Sverige. För att utvinna aluminium gräver man upp bauxitlera som behandlas kemiskt för att få ut aluminiumoxid. Denna oxid smälts samman med hjälp av el till aluminiumgöt.

SAPA profiler AB tillverkar aluminiumprodukter för flera olika slags branscher t.ex. hem och kontor, bygg, industri, elektronik och transport.

Text: och foto: Solveig Klug