Missa inte årets PUH-konferens

Varje år arrangeras en högskolepedagogisk konferens där lärare vid högskolan presenterar hur de arbetar med pedagogisk utveckling i sin praktik. Konferensen är en del av de PUHB-aktiviteter som erbjuds under året, där PUHB står för Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås.

Under konferensen kommer deltagare från den högskolepedagogiska grundutbildningen att presentera sina arbeten. Utvecklingsarbetena har gjorts som en del i utbildningen med syfte att förbättra eller utveckla ett visst område i den egna lärarpraktiken.

Dagen bjuder på ett varierat och intressant innehåll med utvecklingsarbeten från Bibliotekshögskolan (BLR), Handels- och IT-högskolan (HIT), Ingenjörshögskolan (IH), Textilhögskolan (THS) och Institutionen för vårdvetenskap (VHB).

– Det är en möjlighet till utbyte av erfarenheter och ett led i att skapa en arena för samverkan kring pedagogiska utvecklingsfrågor, säger Susanne Jämsvi och Lill Langelotz, kursansvariga och verksamma vid Centrum för lärande och undervisning (CLU).

Rolf Appelkvist som var med och startade Pedagogiskt centrum vid Högskolan i Borås för 20 år sedan, håller i konferensens sista programpunkt och frågar sig om de temata som var aktuella då fortfarande är aktuella idag. Rolf Appelkvist har tidigare även varit föreståndare för Centrum för lärande och undervisning (CLU) samt prefekt både för Institutionen för pedagogik (PED) och för Handels- och IT-högskolan (HIT).

Diplomhögtid – Hållbar utveckling
Under konferensen genomförs även en diplomeringshögtid för de kurser vid högskolan som anses ha lyckats väl med att integrera perspektivet hållbar utveck­ling i kursplaner och examinationsmoment.

Läs mer

Ta del av programmet och anmäl dig senast 21 april här.