Nätverk för hållbar utveckling sammanstrålar i Borås

Högre utbildning för hållbar utveckling (HU2) är ett nätverk för personer som arbetar på svenska högskolor och universitet. Gemensamt är att man har ett intresse för eller arbetar med att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Man kan själv anmäla sig som medlem om man arbetar som till exempel lärare eller utbildningsansvarig på något av landets högre lärosäten.

Nätverket har som mål att medlemmar ska ges möjlighet att träffas ett par gånger varje år för att utbyta erfarenheter, hämta inspiration och diskutera frågor kring utbildning för hållbar utveckling. Mötena sker delvis i digital form, delvis har olika lärosäten fått stå värd för ett fysiskt möte. Nu i vår har stafettpinnen kommit till Högskolan i Borås, som arrangerar ett möte den 26 mars. Eftersom mötet nu ges i Borås får även intresserade som inte är medlemmar i nätverket, men anställda på Högskolan i Borås, delta i diskussionerna.

– Vår förhoppning är att fler ska bli uppmärksammade på det arbete som sker för att integrera hållbar utveckling i utbildningen, men givetvis också att fler ska engagera sig i nätverket, säger Birgitta Påhlsson som samordnar arbetet med hållbar utveckling på Högskolan i Borås.

– På mötet den 26 mars kommer vi att få tillfälle att presentera vårt arbete med att nominera och diplomera HU-kurser och visa exempel på lyckad integration av hållbar utveckling i utbildningen.  Högskolans arbete med att bedöma och uppmärksamma integration av hållbar utveckling i utbildningen skiljer sig från andra lärosäten och har väckt viss uppmärksamhet, berättar Birgitta Påhlsson.

– En särskild bedömargrupp, med prorektor som ordförande, bedömer kursplaner, examinationsuppgifter och undervisningsformer utifrån fastställda kriterier. De godkända kurserna uppmärksammas vid två tillfällen årligen två gånger per år (nästa gång den 24 april) genom en diplomeringsceremoni. 

För den som är intresserad av delta i nätverksträffen den 26 mars går det anmäla sig fram tills den 24 mars. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Mer information om nätverket Högre utbildning för hållbar utveckling hittar du här.

Text: Helen Rosenberg